نرم افزار بینایی سنجی سامان

با سلام

نرم افزار بینایی سنجی سامان مناسب برای بینایی سنجی ها می باشد و دارای امکانات ذیل می باشد:

  • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات بیمار
  • ثبت سوابق مراجعه
  • شرح ویزیت
  • سطوح دسترسی
  • امکان بکاپ گیری از اطلاعات
  • و جستجوی اطلاعات

را در خود دارد. برای سفارش این محصول با ما تماس بگیرید.